I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Disgyblion Cwm Gwaun yn hybu bioamrywiaeth gyda gwesty newydd ar gyfer trychfilod

Mae disgyblion o ysgol gynradd yn Sir Benfro wedi adeiladu gwesty ar gyfer trychfilod yng Nghwm Gwaun mewn ymgais i hyrwyddo peillwyr a hybu bioamrywiaeth yn eu hardal leol.

Adeiladodd disgyblion Dosbarth 2 yn Ysgol Llanychllwydog y gwesty ar gyfer trychfilod gyda help gan Barcmon yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, Richard Vaughan, sy’n gyn-fyfyriwr yr ysgol.

Class 2 pupils from Ysgol Llanychllwydog worked with local National Park Authority Ranger, Richard Vaughan to build the bug hotel.
Bu disgyblion Dosbarth 2 o Ysgol Llanychllwydog yn gweithio gyda Pharcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Richard Vaughan i adeiladu’r gwesty ar gyfer trychfilod.

Dywedodd Richard: “Mae’r plant wedi bod yn dysgu am fwyd y byd a phwysigrwydd peillwyr, ac felly mae’r prosiect hwn wedi rhoi cyfle delfrydol iddyn nhw i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Mae’r gwesty ar gyfer trychfilod wedi cael ei adeiladu ar dir yng nghanol pentref Pontfaen, gyda chaniatâd caredig Cyngor Sir Benfro, gan alluogi preswylwyr ac ymwelwyr i weld a mwynhau beth y mae’r plant wedi’i gyflawni.  Gobeithir y byddan nhw yn cael eu hysbrydoli hefyd i adeiladu rhywbeth tebyg yn eu gerddi eu hunain.”

Mae’r plant wedi adeiladu’r strwythur pren bychan gyda briciau a boncyffion a fydd yn darparu cartref hapus a thir bridio addas ar gyfer pryfed, fel buchod coch cwta a chwilod at beillwyr fel gwenyn.  Yn eu tro, mae'r rhain yn darparu bwyd ar gyfer bywyd gwyllt eraill fel adar.

Mae blwch draenogod wedi cael ei osod ar y safle hefyd er mwyn annog hyd yn oed fwy o fywyd gwyllt amrywiol i ffynnu yn y cwm.

Ychwanegodd Mererid Francis o’r ysgol:  “Bu’n brofiad gwych i’r plant gael dysgu am beillio wrth ddefnyddio sgiliau ymarferol, a fydd yn gwella’r gymuned yn y dyfodol.

“Mae’r ysgol yn hynod ffodus o fod yn gweithio gyda sefydliadau allanol, fel Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac mae’n ddiolchgar i Richard am ei gefnogaeth.”

Gyhoeddi 11/03/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion