I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau lleol drwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae cylch newydd o gymorth grant yn agored i brosiectau sy'n darparu buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd neu ddiwylliannol i bobl Sir Benfro, gyda mwy na £100,000 ar gael.

Mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi helpu mwy na 200 o brosiectau ers 2000, bellach yn cael ei gweinyddu gan PLANED.

Mae prosiect Coleg y Môr yn un o’r mentrau a gefnogwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ddiweddar.
Mae prosiect Coleg y Môr yn un o’r mentrau a gefnogwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ddiweddar.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfeiriad Awdurdod y Parc, Jane Gibson: “Rydym ni’n annog pobl i gyflwyno prosiectau arloesol a chreadigol newydd a dilyn ôl troed yr ystod gyffrous ac amrywiol o gynlluniau mae’r Gronfa wedi’u cefnogi dros yr 20 mlynedd diwethaf.

“Dylai unrhyw ymgeiswyr posib gysylltu â PLANED ar y cyfle cyntaf i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth y mae eu hangen arnynt i roi’r cyfle gorau i'w cais lwyddo.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr PLANED, Iwan Thomas: “Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio'n agosach gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac am fod gweithio mewn partneriaeth yn rhan allweddol o'n gwaith yn PLANED mae’n rhywbeth rwy'n edrych ymlaen at gael ei ddatblygu ymhellach.

“Mae gallu gweinyddu’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, cefnogi prosiectau newydd a chyffrous ledled y sir, yn adeiladu ar ein profiad o gefnogi arloesedd mewn cymunedau gwledig dros y 30 mlynedd diwethaf.”

Bydd y penderfyniadau ynghylch pa brosiectau fydd yn derbyn cyllid yn parhau i gael eu gwneud gan Bwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a fydd yn cyfarfod nesaf ar 10 Ebrill 2019.

I gael gwybod mwy am y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, cysylltwch â PLANED ar 01834 860965, e-bost sdf@pembrokeshirecoast.org.uk neu ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cdc.

Gyhoeddi 16/01/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion