I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Parcmyn Ifanc yn lansio Maniffesto Ieuenctid Europarc yn Sir Benfro

Mae grŵp o bobl ifanc sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd i gadw a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi lansio maniffesto newydd, a grëwyd ganddynt ar y cyd â grwpiau cyfatebol o ardaloedd gwledig a mannau gwarchodedig ledled Ewrop.

Cyflwynodd Cat Edwards, Matt Gillard ac Ethan Tizzard, Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol, Faniffesto Ieuenctid Europarc o’r enw A Call for Change in Rural Communities and Protected Areas mewn cyfarfod diweddar gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Lansiodd Parcmyn Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Faniffesto Ieuenctid Europarc yn ddiweddar mewn cyfarfod gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
Lansiodd Parcmyn Ifanc Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Faniffesto Ieuenctid Europarc yn ddiweddar mewn cyfarfod gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Roedd rhai o’r Parcmyn Ifanc yn rhan o’r grŵp gwreiddiol o bobl ifanc o bob rhan o’r cyfandir a ddatblygodd y ddogfen mewn gweithdai yn yr Alban a’r Ffindir. Aethant yn eu blaen i’r lansiad ym Mharc Cenedlaethol Cairngorms yn gynharach eleni yng Nghynhadledd Europarc oedd yn seiliedig ar y thema Parciau Ewropeaidd; Wedi’u Hysbrydoli gan y Genhedlaeth Nesaf.  

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd y Parcmyn Ifanc: “Fe wnaeth aelodau o’r Awdurdod ein llongyfarch ni ar y maniffesto a’n cyflwyniad, ond roeddem wedi gobeithio cael rhywbeth mwy cadarn i’n helpu i symud pethau ymlaen.

“Yna cytunodd y pwyllgor i greu gweithgor i ddod â rhai Aelodau o’r Awdurdod ynghyd â phobl ifanc, er mwyn nodi a blaenoriaethu rhagor o syniadau ar gyfer gweithredu yn y dyfodol, sef ein hamcan”.

Parcmyn Ifanc Arfordir Penfro fu wrthi’n datblygu ac yn lansio’r maniffesto ym Mharc Cenedlaethol Cairngorms yn gynharach eleni.
Youth Rangers from the Pembrokeshire Coast were involved in the development and launch of the manifesto in the Cairngorms National Park earlier this year.

Mae’r maniffesto’n canolbwyntio ar dri maes sy’n bwysig i bobl ifanc; byw, dysgu a gweithio mewn ardaloedd gwledig. Mae’n galw am rymuso pobl ifanc a rhoi mwy o rôl iddynt pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud, er mwyn iddynt ddylanwadu ar y polisïau fydd yn effeithio ar eu bywydau nhw ac ar genedlaethau’r dyfodol.

Mae’r Parcmyn Ifanc yn awyddus i bobl ifanc o sefydliadau ieuenctid eraill gymryd rhan yn y trafodaethau hyn, ac maen nhw’n chwilio am gyfleoedd eraill i gyflwyno a thrafod y maniffesto yn Sir Benfro. Felly os ydych chi’n aelod o grŵp sy’n awyddus i glywed mwy, neu os hoffech chi glywed mwy am y cynllun Parcmyn Ifanc, cysylltwch â Tom Moses drwy e-bostio tomm@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 07773 788205.

I lawrlwytho Maniffesto Ieuenctid Europarc yn llawn ewch i www.europarc.org/nature/young-people/youth-manifesto.

Gyhoeddi 18/12/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion