I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dewch i fwynhau hud y Nadolig a mwy yng Nghastell Caeriw ac Oriel y Parc

A ydych chi’n chwilio am anrhegion Nadolig gwych neu hoffech chi weld Siôn Corn yn ei Groto? Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

Mae Castell Caeriw ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau arbennig ar gyfer y Nadolig, lle cewch hefyd ddigonedd o hwyl ar gyfer y teulu oll a chael eich ysbrydoli i fwynhau tirlun hynod y Parc Cenedlaethol.

Meddai Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Gwyneth Hayward: “Mae’r ddau ddigwyddiad hwn yn gyfle i fwynhau ychydig o hwyl yr ŵyl gyda’r teulu wrth ichi hefyd helpu i gefnogi rhai o fusnesau bach gorau’r ardal a blasu cynnyrch lleol gwych.

“Mae misoedd y gaeaf hefyd yn gyfle delfrydol i weld y Parc Cenedlaethol mewn goleuni gwahanol, felly pam na chymerwch chi’r cyfle hwn i wisgo’ch dillad cynnes a mynd am dro ar lan y môr neu ar hyd Llwybr Arfordir Penfro.”

Eat, shop and be merry at the Carew Castle Christmas Fayre on Sunday 25 November.​
Bwytewch, mwynhewch a llawenhewch yn Ffair Nadolig Castell Caeriw ddydd Sul 25 Tachwedd.

Cynhelir Ffair Nadolig Castell Caeriw o 9.30am tan 4pm ddydd Sul 25 Tachwedd.

Mae’r ffair eleni’n addo i fod ymysg y mwyaf erioed yng Nghastell Caeriw gyda dros 60 o grefftwyr, artistiaid a chynhyrchwyr bwyd lleol yn mynychu.

Bydd côr y Quaynotes Choir yn helpu i greu awyrgylch Nadoligaidd drwy berfformio carolau a chaneuon Nadoligaidd rhwng 12.30pm ac 1pm a rhwng 1.30pm a 2pm.

Caiff y plant ymweld â Groto hudolus Siôn Corn am £2.50 y plentyn a dilyn helfa drysor Nadoligaidd rad ac am ddim a chwilio am gliwiau o amgylch y Castell a’r tir.

Codir tâl mynediad o £3.50 i oedolion ac mae mynediad am ddim i blant.

Bydd parcio yn rhad ac am ddim ar gael drwy ganiatâd caredig Tŵr Rheoli Caeriw Cheriton. Dilynwch yr arwyddion am y gwasanaeth parcio a theithio.

I gael rhagor o wybodaeth am y Tŵr Rheoli a sut i ddod o hyd i’r maes parcio ewch i www.carewcheritoncontroltower.co.uk.

I gael manylion llawn am Gastell Caeriw a’r Ffair Nadolig ewch i www.castellcaeriw.com.

Find fantastic gifts and festive cheer at the Oriel y Parc Christmas Market on Saturday 1 December.
Am roddion lu a hwyl yr ŵyl, dewch i Farchnad Nadolig Oriel y Parc ddydd Sul 1 Rhagfyr.

Bydd Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn cynnal ei Marchnad Nadolig flynyddol ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 4pm gyda pharcio a mynediad am ddim.

Bydd Oriel y Parc yn llawn dop o stondinau, y tu mewn a’r tu allan, yn gwerthu anrhegion a chynnyrch gan dros 40 o gynhyrchwyr a busnesau lleol.

Bydd modd i’r plant gael anrheg gan Siôn Corn yn ei Groto rhwng 11am a 3.30pm am £2 y plentyn.

Cewch wrando ar gerddoriaeth fyw gan Tempus Choir rhwng hanner dydd ac 1pm a bydd y caffi yn gweini bwyd a diod Nadoligaidd i ychwanegu at yr awyrgylch.

Bydd cyfle hefyd ichi weld yr arddangosfa Arfordir yn oriel Amgueddfa Cymru, sy’n dwyn ynghyd waith celf a sbesimenau naturiol i archwilio sut mae’r môr wedi ysbrydoli artistiaid a sut mae plastig wedi effeithio ar gelf a bywyd bob dydd.

Mae gwaith gan amrywiol artistiaid lleol yn cael ei arddangos yn y caffi a’r Tŵr.

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel y Parc a’r Farchnad Nadolig, ewch i www.orielyparc.co.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am gerdded yn y Parc Cenedlaethol gan gynnwys dros 200 o lwybrau i’w lawrlwytho, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

I gael rhagor o wybodaeth am holl ddigwyddiadau’r Parc Cenedlaethol ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Gyhoeddi 15/11/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion