I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Diwrnod i gynnig blas ar brosiect gwirfoddoli Llwybrau

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

Bydd Perllan y Werin Llandudoch yn cynnal y digwyddiad arbennig ar ddydd Llun, 26 Tachwedd rhwng 10am a 3pm yng nghaffi’r Coach House.

Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities in and around the Pembrokeshire Coast National Park? Become a volunteer with the Pathways project.
Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd, gwella eich iechyd a’ch lles a helpu i wella cymunedau lleol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cyffiniau? Beth am wirfoddoli gyda phrosiect Llwybrau?

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n cynnal prosiect Llwybrau, ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Tom Moses, Cydlynydd Llwybrau: “Bydd y diwrnod blasu yn cynnwys tasgau cadwraeth ymarferol yn ogystal â gweithgareddau eraill i’ch helpu chi i ddarganfod mwy am fyd natur ac amdanoch chi eich hun. Hefyd, bydd y digwyddiad yn eich helpu i gwrdd â phobl newydd, cael hwyl a gwneud rhywbeth cadarnhaol.

“Bydd lluniaeth a chinio’n cael eu darparu am ddim, felly mae’n rhaid archebu eich lle.  Mae’n bosib y bydd cludiant o fannau penodol yn Hwlffordd a gogledd Sir Benfro ar gael hefyd, felly cofiwch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.”

Bydd rhagor o sesiynau Llwybrau rheolaidd yn cael eu cynnal yng ngogledd Sir Benfro yn ystod y misoedd nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle, cysylltwch â Tom Moses ar 07773788205, neu anfon e-bost at tomm@pembrokeshirecoast.org.uk.

Gyhoeddi 15/11/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion