I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Hwyl ac arswyd hanner tymor a Chalan Gaeaf yn atyniadau’r Parc Cenedlaethol

Bydd tri atyniad ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf hanner tymor Hydref eleni, gydag ysbrydion a helbulon i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau arswydus, o Hwyl Straeon y Tylwyth Teg i Ffair y Cynhaeaf.

I’r rhai sy’n hoffi gwneud pethau ar eu liwt eu hunain, mae cyfle i fwynhau lliwiau'r hydref drwy fynd am dro yn nhirlun Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Join the School of Witchcraft and Wizardry at Carew Castle and Tidal Mill.
Ymunwch â’r Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth yng Nghastell a Melin Heli Caeriw.

Mae’r digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn cynnwys cyfle i ddilyn Trywydd y Sombïod o 20 Hydref tan 4 Tachwedd wrth ichi chwilio drwy'r Castell arswydus am gliwiau anfarwol cyn hawlio gwobr ddychrynllyd!

Bydd Straeon y Pentan ar 21, 27 a 28 Hydref a 3 a 4 Tachwedd yn gyfle ichi swatio wrth y tân yn y Neuadd Fechan wrth i storïwr mewn gwisg draddodiadol adrodd straeon ysbryd a straeon am farchogion dewr a thywysogesau hardd.  

I’r rhai fyddai’n hoffi creu dewiniaeth, gallwch gofrestru yn Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth newydd sbon Caeriw ar 29, 30 a 31 Hydref, gan greu het hudol a hudlath cyn dysgu sut i fwrw hud! Gallwch hefyd roi tro ar ein ras rwystrau ysgubau hudol! Dewch mewn gwisg ffansi ar gyfer cystadleuaeth am hanner dydd!

Ewch i www.castellcaeriw.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

Celebrate Halloween as our ancestors did at Castell Henllys with the burning of the wicker man.
Dewch i Gastell Henllys i ddathlu Calan Gaeaf fel ein cyndeidiau, drwy losgi’r dyn gwiail.

 

Mae’r digwyddiadau Calan Gaeaf ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys yn cynnwys Diwrnod Harry Potter newydd arbennig ar 30 Hydref, ynghyd â chyfle i ymweld â’r het ddidoli, addurno hudlath, gwneud tylluan, dilyn llwybr y snichyn euraidd a mwy!

Bydd 31 Hydref yn ddiwrnod llawn dathliadau Calan Gaeaf yn Henllys yr Ysbrydion, gyda gweithgareddau bwganllyd, taith ysbrydion a straeon ysbryd yn y tŷ crwn. Caiff y dyn gwiail ei losgi ar ddiwedd y dydd i ddathlu Samhain, sy’n dynodi diwedd tymor y cynhaeaf a dechrau’r gaeaf.

Bydd Dewiniaid a Gwrachod ar 1 Tachwedd a Hwyl Straeon y Tylwyth Teg ar 2 Tachwedd yn gyfle i fod yn greadigol a gwneud penwisg tylwyth teg neu ffon dewin wrth ichi grwydro safle’r Castell.

Ewch i www.castellhenllys.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

Follow the Spooky Halloween Trail around the Oriel y Parc grounds.
Dilynwch y Llwybr Calan Gaeaf Brawychus o gwmpas tiroedd Oriel y Parc.

Yn Oriel y Parc gallwch ymuno â Llwybr Brawychus Calan Gaeaf o 28 Hydref hyd at 2 Tachwedd, a dilyn llwybr y trysor o amgylch y ganolfan a'r safle - yn wobr, fe gewch chi fagiaid o bethau da ar y diwedd.

Ddydd Sul 28 Hydref bydd Ffair y Cynhaeaf yn dychwelyd i Oriel y Parc gyda dathliad tymhorol sy’n cynnwys cynhyrchwyr bwyd a chrefftau lleol, cerddoriaeth fyw a pheintio wynebau i blant.

Mae cyfle hefyd i weld arddangosfa newydd Yr Arfordir yn y brif oriel gyda gwaith celf a sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru yn archwilio sut mae’r môr wedi ysbrydoli artistiaid am ganrifoedd a sut mae plastig wedi effeithio ar gelf a bywyd bob dydd.

Ewch i www.orielyparc.co.uk i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

I gael manylion yr holl weithgareddau sy’n cael eu cynnal ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.  

Gyhoeddi 16/10/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion