I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Pont llwybr ceffylau Coed Canaston yn cael ei hatgyweirio

Mae pont o’r 19eg ganrif yng Nghoed Canaston wedi cael ei hatgyweirio’n helaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro diolch i gyllid gan Bluestone National Park Resort.

Adeiladwyd y bont yn y 1830au fel rhan o’r llwybr o Eagle Lodge i Neuadd Slebech a heddiw mae’n rhan o’r prif lwybr ceffylau sy’n rhedeg drwy'r coed o'r A4075 i Felin Blackpool.

National Park Authority Chair, Gwyneth Hayward; Bluestone National Park Resort Sustainability Manager, Ged Davies and National Park Authority Warden Manager (South), Tim Jones are pictured on the recently-restored bridge in Canaston Wood.
Yn y llun mae Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol , Gwyneth Hayward; Rheolwr Cynaliadwyedd Bluestone National Park Resort, Ged Davies a Rheolwyr Wardeniaid Awdurdod y Parc (De), Tim Jones ar y bont sydd wedi’i hadfer yn ddiweddar yng Nghoed Canaston.

Dywedodd Rheolwyr Wardeniaid Awdurdod y Parc (De), Tim Jones, oedd yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith: “Yn ogystal â’r gwaith atgyweirio ar y prif strwythur, roedd y prosiect hefyd yn cynnwys gwelliannau draenio a gwelliannau i arwyneb y llwybrau troed sy’n arwain at y bont.

“Mae cymeriad traddodiadol y bont wedi’i warchod a bellach mae’n darparu llecyn hwylus ar gyfer seibiant i gerddwyr yng nghanol y coed, sy’n lleoliad cudd hyfryd yn y Parc Cenedlaethol.”

Gwnaeth saer maen lleol, Paul Wakely, waith atgyweirio ar y bwa, ailbwyntiodd wyneb y garreg ac ailadeiladodd y ddau barapet. Gwnaed rhagor o waith atgyweirio gan gontractwr lleol, Paul Butland, a Wardeniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

The bridge forms part of the main bridleway that runs through the wood from the A4075 to Blackpool Mill.​
Mae'r bont yn rhan o’r prif lwybr ceffylau sy’n rhedeg drwy'r coed o'r A4075 i Felin Blackpool.

Ychwanegodd Ged Davies, Rheolwr Cynaliadwyedd Bluestone National Park Resort: "Rydyn ni’n falch iawn o allu cefnogi'r gwaith adfer yma. Mae Pont Spikerow yn fwy na 180 o flynyddoedd oed a nawr ei bod wedi cael ei hadfer, mae’n ychwanegu diddordeb at ardal sydd eisoes yn hyfryd i gerdded drwyddi o Felin Blackpool i Narberth neu Robeston Wathen."

Mae Bluestone yn gwneud cyfraniad blynyddol at welliannau i fynediad cyhoeddus yn Sir Benfro fel amod ar y caniatâd cynllunio gwreiddiol a ddyfarnwyd i'r parc gwyliau. Mae’r cyllid hwn yn cael ei weinyddu ar y cyd gan Gyngor Sir Penfro ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 01/10/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion