I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Parcmon y De yn ymgartrefu yn ei swydd newydd yn y Parc Cenedlaethol

Cipiwyd cyfle i weithio fel Parcmon yn un o ardaloedd mwyaf eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gan ymgeisydd sydd wedi gweld llawer o’r byd.

Gan ddod â chyfoeth o brofiad i swydd Parcmon y De Awdurdod y Parc Cenedlaethol, bydd swyddogaeth Chris Taylor yn ei weld yn gweithio yn ardal Angle i Lanrhath yn ogystal ag Aber Daugleddau.

The National Park Authority’s new South Ranger, Chris Taylor meets his predecessor Haydn Garlick (now a Ranger Manager at National Trust Stackpole) at a work party at Stackpole Cheriton.​
Parcmon y De newydd yr Awdurdod, Chris Taylor, yn cwrdd â’i ragflaenydd, Haydn Garlick (sy’n awr yn Parcmon Arweiniol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystagbwll) mewn parti gwaith yn Eglwys Elidyr Ystagbwll.

Dywedodd Libby Taylor, Rheolwr Parcmyn yr Awdurdod:  “Mae’n wych cael Chris i ymuno â’r tîm; daw ef â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o weithio mewn rheoli cefn gwlad a’r arfordir ac mae’n sicr o wneud enw iddo’i hun yn y Parc Cenedlaethol yn fuan.

Wedi’i eni a’i fagu yn Sir Gaerloyw, nid yw Chris yn ddieithr i fywyd gwyllt Cymru; ar ôl cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu’n gweithio fel Warden ar Ynys Sgomer am bum mlynedd, ac yna aeth ymlaen i wneud gwaith monitro adar môr ar Ynysoedd Erch ac yna ar Ynys Gough yn Ne’r Iwerydd.

Yn fwy diweddar, bu’n gweithio fel Parcmon ar ystâd y Cairngorms a Balmoral.

Dywedodd Chris: “Wythnos yn unig yr ydw i wedi bod yn y swydd, ond rydw i eisoes wedi cael y cyfle o weithio gyda Wardeniaid Gwirfoddol yr Awdurdod ac rydw i’n edrych ymlaen at gael ein partïon gwaith eraill ar amserlen reolaidd yr hydref hwn.

“Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd gyda phartneriaid fel Tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystagbwll a datblygu swyddogaeth sefydledig.”

Os yw Cymunedau neu grwpiau yn dymuno cysylltu â Chris, gallwch chi gysylltu ag ef ar 07773 797559 neu ChrisT@arfordirpenfro.org.uk.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â Pharcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/parcmyn.

Gyhoeddi 24/09/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion