I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Thousands of seabirds, which are particularly sensitive to disturbance, nest on the two sea stacks known as Stack Rocks every year.
Achos honedig o gamddefnyddio drôn yn Staciau’r Heligog yn cael ei riportio i’r Heddlu

Mae gweithredwyr dronau yn cael eu hannog i osgoi aflonyddu ar fywyd gwyllt gwarchodedig yn dilyn digwyddiad diweddar a riportiwyd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 20/06/2019

Paths, Pollinators and People’aims to enhance the biodiversity alongside a lengthy section of the Pembrokeshire Coast Path, from Newgale to Abereiddi.
Prosiect Arfordir Penfro mewn lansiad partneriaeth cyffrous

Mae pump o Barciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Arfordir Penfro, yn cynnal prosiectau cadwraeth cyffrous fel rhan o bartneriaeth newydd gyffrous a lansiwyd yr wythnos hon rhwng y Parciau Cenedlaethol a Clif Bar.

Gyhoeddi 19/06/2019

Guests of Pembrokeshire Coast National Park Trust with National Park Authority CEO Tegryn Jones and staff at Strumble Head for launch. Caption 3: The launch of the Pembrokeshire Coast National Park Trust was held at the iconic Strumble Head lighthouse.
Ymddiriedolaeth Arfordir Penfro yn dathlu yng ngoleudy Pen-caer

Cafodd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei lansio yng ngoleudy Pen-caer yn ddiweddar.

Gyhoeddi 17/06/2019

Discover Carew Castle’s rich history and practice your Cymraeg with a free guided tour on Saturday 15 June.
Taith Gymraeg i ddatgelu hanes cyfoethog Castell Caeriw

Mae siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn cael cyfle i fwynhau taith dywys o amgylch safle diddorol Castell Caeriw ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Gyhoeddi 10/06/2019

PCNPA Logo
Cyhoeddi lwfansau a threuliau Aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Derbyniodd Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfanswm o £75,975 mewn cyflogau sylfaenol ac uwch yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2018 hyd at 31 Mawrth 2019).

Gyhoeddi 07/06/2019

A bison in the Oriel y Parc Gallery Stones and Bones exhibition
Datgelu arddangosfa newydd gyffrous yn Oriel y Parc

Mae olion hynafol o weithgarwch pobl ac anifeiliaid y daethpwyd o hyd iddynt yn Sir Benfro yn cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed – a hynny mewn arddangosfa newydd sbon yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Gyhoeddi 03/06/2019

Become a centurion or a wild painted warrior on a Roman Day at Castell Henllys Iron Age Village on 28 May.
Half-term discoveries in the Pembrokeshire Coast National Park

alf-term holiday discoveries in the Pembrokeshire Coast National Park are lined up for all the family – from the seashore to the Preseli Hills – in this the Year of Discovery.

Gyhoeddi 24/05/2019

PCNPA Logo
Arolwg rhanbarthol yn gofyn am farn trigolion ar eu profiadau o wasanaethau

Lansiwyd arolwg rhanbarthol gan bartneriaid y sector cyhoeddus i geisio barn gan drigolion ar draws Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Fel rhan o’r arolwg rydym yn galw ar bobl i leisio barn ar y profiadau maent yn eu cael – a phrofiadau pobl eraill –wrth ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd i dai.

Gyhoeddi 14/05/2019

Planning breach at The Ridgeway, Manorbier
Y llys yn gorfodi achos difrifol o dorri amod cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae dyn lleol wedi cael ei ddirwyo am fynd ati’n fwriadol i ddatblygu tir a symud carafanau ar y safle heb ganiatâd cynllunio mewn cae ger The Ridgeway, Maenorbŷr Newydd mewn achos gorfodi cynllunio diweddar a gyflwynwyd gerbron y llys gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gyhoeddi 13/05/2019

Pembrokeshire County Council Chairman Cllr Aden Brinn is pictured at the National Park Authority’s Llanion Park headquarters with Authority Chair Gwyneth Hayward.
Taith i Gadeirydd y Cyngor Sir o amgylch pencadlys Awdurdod y Parc

Fe wnaeth Cadeirydd Cyngor Sir Penfro ymweld â phencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym Mharc Llanion ddydd Mercher 1 Mai wrth i’w gyfnod yn y swydd ddirwyn i ben.

Gyhoeddi 08/05/2019

« First ‹ Previous 1 to 10 of 66 Next Last »

 Subscribe in a reader