COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Dathlu’r gwyliau hanner tymor ar Arfordir Penfro

Mae gweithgareddau'r gwyliau hanner tymor ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhai addas i’r teulu cyfan – o lan y môr i Fryniau Preseli – yn y Flwyddyn Darganfod hon.

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell a Melin Heli Caeriw yn ogystal ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc i gyd yn cynnal digwyddiadau ar thema’r gwyliau. Hefyd, bydd dewis cyffrous o brofiadau awyr agored eraill i’w mwynhau yn y Parc Cenedlaethol.

Mae tudalennau Gweithgareddau a Digwyddiadau papur newydd y Parc Cenedlaethol, Coast to Coast , yn cynnig cynifer o gyfleoedd i archwilio a mwynhau’r Parc Cenedlaethol.

Become a centurion or a wild painted warrior on a Roman Day at Castell Henllys Iron Age Village on 28 May.
Cyfle i fod yn ganwriad Rhufeinig neu ryfelwr lliwgar gwyllt ar Ddiwrnod y Rhufeiniaid ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 28 Mai.

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar 27 a 30 Mai, bydd cyfle i chi fod yn filwr neu gaethwas, gan goginio gwledd neu ymladd mewn brwydr. Rhwng hynny, ar 28 Mai, mae hi’n Ddiwrnod y Rhufeiniaid – dewch i ddysgu am y pethau y daeth y Rhufeiniaid o hyd iddynt ar ôl goresgyn Prydain. A 29 Mai yw Diwrnod Darganfod – gydag amrywiaeth o weithgareddau i herio plant a phobl o bob oed. Codir ffi fechan am y gweithgareddau ar ben y ffi mynediad.

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

Hone your bow and arrow skills with Have-a-go Archery at Carew Castle and Tidal Mill between 29-31 May.
Dewch i berffeithio eich sgiliau Saethu â Bwa yng Nghastell a Melin Heli Caeriw rhwng 29 a 31 Mai.

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, mae Robin Hood a'i gyfeillion hwyliog wedi ymgartrefu yno, ond maen nhw angen help i ddod o hyd i allweddi ar gyfer cist drysor goll. Mae Robin a'i dîm hwyliog yno rhwng 25 Mai a 2 Mehefin a gall ymwelwyr roi cynnig ar Saethu â Bwa hefyd rhwng 29 a 31 Mai. Ymysg yr ‘ymosodwyr’ eraill, mae Bowlore yn eu gwersyll Canoloesol rhwng 26 a 28 Mai – lle bydd cyfle i chi wisgo arfwisg a chael gwersi ymladd â chleddyf. Pris mynediad arferol a ffi fechan ar gyfer rhai gweithgareddau.

Bydd hanesion tywyll gorffennol y Castell yn cael eu hadrodd ar daith fin nos ar 30 Mai. Rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad hwn.

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau mynediad ac amserau agor, ewch i www.castellcaeriw.com neu ffoniwch 01646 651782.

Discover the extraordinary life in rock pools and along the shoreline at Caerfai Bay on 31 May.
Dewch i ddarganfod y bywyd eithriadol sydd yn y pyllau glan môr ar hyd traethlin Bae Caerfai ar 31 Mai.

Mae arddangosfa’r Parc Cenedlaethol, sef Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, yn cynnal llawer o ddigwyddiadau, ynghyd ag arddangosfa newydd sbon, ‘Cerrig ac Esgyrn’ – bydd yr ymwelwyr hanner tymor ymysg y rhai cyntaf i’w gweld.

O’r Ganolfan, gallwch chi fynd ar Daith Gerdded i Chwilota ar 30 Mai (rhaid archebu) neu ar Daith Gerdded Glan Môr ar 31 Mai. Ac ar bedwar diwrnod – rhwng 28 a 31 Mai – gyda choed a blodau’r gwanwyn wedi agor o’n cwmpas, mae cyfle newydd i Ddarganfod Tylwyth Teg y Blodau. Dewch i fwynhau straeon tylwythen deg y coed a chreu rhywbeth arbennig â phetalau. Rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad hwn hefyd.

I gael y manylion i gyd, gan gynnwys manylion am yr holl ddigwyddiadau, prisiau ac amserau agor, ewch i www.orielyparc.co.uk neu ffoniwch 01437 720392.

Explore Pen Dinas (Dinas Head) with a Welsh language walk on 29 May.
Dewch i archwilio Pen Dinas ar daith gerdded drwy gyfrwng y Gymraeg ar 29 Mai.

Gall y cerddwyr sy'n awyddus i weld mwy o’r Parc fynd ar daith gerdded ysgafn 3.5 milltir yng Nghwm Gwaun ar 28 Mai. Neu, gallwch fynd ar daith gerdded 7 milltir anoddach ar hyd Crib y Preseli ar 30 Mai i fwynhau golygfeydd godidog. Pen Dinas ar yr arfordir gogleddol yw lleoliad y daith gerdded drwy gyfrwng y Gymraeg ar 29 Mai – ymunwch â Pharcmon yr Ardal i fwynhau taith gerdded 3 milltir. Rhaid archebu ar gyfer y teithiau cerdded hyn.

I archebu eich lle ar y teithiau cerdded hyn, ffoniwch 01437 720392.

I gael yr holl fanylion am y gweithgareddau a’r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau neu darllenwch gopi o Coast to Coast.


Blogwr y Parc
A gyhoeddwyd 24/05/2019


blaenorol

 1 to 1 of 1