I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Blog

Blog

Blog

Llwybr yr Arfordir yng nghanol blodau gwyllt

Ar ôl y gaeaf hir, mae’r gwanwyn ar droed o’r diwedd ac mae’r tywydd yn gwella’n raddol, sy’n golygu y gallwn ni edrych ymlaen at garped o flodau gwyllt lliwgar ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Wrth gerdded ar hyd y rhan fwyaf o’r darnau o Lwybr yr Arfordir yn ystod y mis neu ddau nesaf, rydych chi’n debygol o ddod ar draws blodau fel gludlys arfor; gludlys pinc; clychau’r gog; briallu Mair sawrus; briweg y cerrig; eithin a rhedyn.

Thrift
Clustog Fair wrth ymyl Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Os ydych chi’n cerdded rhwng Trefdraeth a Thraeth Poppit neu o amgylch Trwyn Dewi, bydd yr arfordir garw ar ei orau, a dyma’r amser perffaith i fentro allan i gerdded ar hyd yr arfordir i weld a mwynhau’r arddangosfa wych o flodau mae Llwybr yr Arfordir mor enwog amdani.              

Yn ystod misoedd Mai a Mehefin fydd y nifer a’r amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn blodeuo, gyda llawer ohonynt ond yn ffynnu mewn cynefinoedd arfordirol. Mae’n eithaf posib mai hwn yw un o’r adegau gorau o’r flwyddyn i fod allan ar Lwybr yr Arfordir.

Coast Path near Ceibwr Bay.
Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro ger Bae Ceibwr.

Mae ein detholiad o Deithiau ar y We’n cynnwys mwy na 200 o lwybrau cylch, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac maent i’w gweld drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.


Taith y Mis
A gyhoeddwyd 04/05/2018


blaenorol

 1 to 1 of 1