I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Ynysoedd Sir Benfro

Ynysoedd Sir Benfro

Mae'r ynysoedd oddi ar lannau Sir Benfro yn un o'r uchafbwyntiau mewn unrhyw ymweliad i'r Parc Cenedlaethol. Mae gan bob un ei chymeriad a'i thirwedd unigryw ei hun, ble mae bywyd gwyllt yn ffynnu ac amser yn aros yn ei unfan.

Enwyd yr ynysoedd gan y Llychlynwyr a hwyliai ar hyd yr arfordir hwn yn yr 8fed i'r 10fed ganrif, er, mae gan Ynys Bŷr ac Ynys Dewi enwau Cymraeg hynnach sy'n adlewyrchu traddodiad Gristnogol gynnar. Roedd pobl yn byw ar yr ynysoedd ymhell yn ôl mewn cynhanes, ac roedd y rhan fwyaf yn cael eu ffermio ymhell i mewn i'r 20fed ganrif. Heddiw, mae llawer ohonynt yn warchodfeydd natur ac nid oes neb yn byw ar un ohonynt, heblaw am Ynys Bŷr, ar wahan i wardeiniaid a gwirfoddolwyr.

Blodau gwyllt ar Ynys Sgomer.
Blodau gwyllt ar Ynys Sgomer.

Ynys Bŷr, Sgomer ac Ynys Dewi yw'r rhai mwyaf hwylus i ymweld â nhw, gyda theithiau cwch dyddiol o'r prif dir rhwng y Pasg a mis Hydref, ond gellir gweld ynysoedd eraill yn agos o gwch teithwyr.

Am fanylion pellach am y teithiau cychod, gweler ein papur newydd i ymwelwyr, Coast to Coast.