I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Cadwraeth Forol

Cadwraeth Forol

Morlin, ynysoedd a bywyd gwyllt gwefreiddiol - rhesymau allweddol tros ddynodi Arfordir Penfro yn Barc Cenedlaethol ym 1952. Dyma’r unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol yn y Deyrnas Unedig.

Copyright Mike Alexander

 

 

 

 

 

 

 

Mae llawer o’r bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu yma ar Arfordir Penfro, yn brin neu dan fygythiad ledled Ewrop. Mae Sir Benfro’n gorwedd rhwng dyfroedd gogleddol oerach a dyfroedd deheuol cynhesach, ac felly mae’r glannau yn addas iawn ar gyfer amrywiaeth helaeth o fywyd gwyllt sy’n byw yma, a bywyd gwyllt sy’n ymweld.

Er bod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys arfordir ac ynysoedd, mae ffiniau’r Parc yn diweddu wrth y Marc Distyll Cymedrig. Felly mae dylanwad Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfyngedig iawn mewn dyfroedd mewndirol, sy’n golygu nad ydyn ni’n gallu newid llawer o’r materion sy’n effeithio ar fywyd gwyllt y môr yn uniongyrchol.

Ond, mae dylanwad y môr ar nodweddion arbennig y Parc, a gallu pobl i’w mwynhau, yn aruthrol. I bob pwrpas, mae hwn yn Barc Cenedlaethol Morol. Felly, mae’r Awdurdod yn gweithio gydag amrywiaeth helaeth o bobl i sicrhau bod yr arfordir yn parhau i fod yn lle arbennig - ac i’ch helpu chi i fynd allan i’w fwynhau!

Dewch i ddarganfod mwy trwy ddilyn y dolenni isod …
Dewch ar daith arbennig am 15 munud ar y siwrnai danddwr, o rannau uchaf y Daugleddau allan i’r ynysoedd oddi ar y lan. Marine Seen sydd wedi cynhyrchu’r daith ar gyfer Grŵp Awdurdodau Perthnasol Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro.

Dewch i gwrdd â peth o’r bywyd gwyllt yn Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro (fideo)

Gwyliwch fideo Dolphin Coast mudiad Sea Trust – rhan o Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.