Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Ymgynghori

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn nodi gwybodaeth fanylach ar y ffordd y caiff polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol (LDP) eu cymhwyso mewn amgylchiadau neu feysydd penodol.

Mae’r dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ansefydlogrwydd Tir – Glo, Colli Gwestai, Safleoedd Geoamrywiaeth Rhanbarthol Bwysig, Diogelu Mwynau a chyfres o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol Ardal Gadwraeth (Angle, Caerfarchell, Ynys Bŷr, Hafan Fach, Maenorbŷr, Trefdraeth, Portclew, Porthgain, Saundersfoot, Solfach, Tyddewi, Dinbych-y-pysgod a Threfin) yn berthnasol i geisiadau a wneir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn unig.

Mae’r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol ar y cyd ar Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt yn cynnwys Sir Benfro gyfan.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer pob dogfen yn para tan 4.30pm ar 15 Ebrill 2022.

Lawrlwythwch Ffurflen Sylwadau Canllawiau Cynllunio Atodol

 

Canllawiau Cynllunio Atadol Drafft

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Parthau Diogelu Mwynau

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Safle Geoamrywiaeth o Bwys Rhanbarthol

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Colli Gwestai a Thai Gwestai

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ansefydlogrwydd Tir – Hen Weithfeydd Glo

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt

 

Ardaloedd Gadwraeth

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Angle

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Caerfarchell

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Ynys BŶr

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Little Haven

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth
MaenorbŶr

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Trefdraeth

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Porthclew

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Porthgain

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Saundersfoot

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Solfach

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Tyddewi

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Dinbych-y-Pysgod

Lawrlwythwch Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft Ardal Gadwraeth Trefin