Papurau Cefndir

Cynllun Datblygu Lleol 1

Y cam cyntaf wrth baratoi'r cynllun yw adolygu'r wybodaeth sydd eisoes yn bodoli o'r sylfaen dystiolaeth, ac yna casglu tystiolaeth bellach ble mae angen gwneud hynny. Mae hyn yn sicrhau bod y cynllun datblygu yn seiliedig ar dystiolaeth go iawn fel bod y cynllun yn cael ei weld fel cynllun 'cadarn'. Mae'n cynnwys cynlluniau a chynigion gan fudiadau eraill. Diweddarwyd y Papurau Cefndir hyn, ac ychwanegwyd atynt, wrth i'r broses o baratoi'r Cynllun fynd yn ei blaen.

A-Z o bapurau cefndir

Seaside town of Tenby viewed at night

Meini Prawf Safleoedd

Photograph of the seaside village of Broad Haven in the Pembrokeshire Coast National Park

 

Back to Planning Policy