Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Cynllun Datblygu Lleol 1

Mae'r Awdurdod yn cynnal Astudiaeth flynyddol Argaeledd Tir ar gyfer Tai, sy'n cyfrifo'r tir sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol ar gyfer datblygiadau preswyl. Dylid cadw o leiaf 5 mlynedd o gyflenwad. Mae'r Adroddiad ar y Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn dangos ffigurau diweddaraf yr Awdurdod.

Land Implementation Study March 2012

Comisiynwyd Hyder Consulting gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i baratoi Astudiaeth Gweithredu Tir i ymchwilio costau’r gofynion i ddatblygu safleoedd wedi’u clustnodi ar gyfer datblygiad preswyl a chymysg yn y Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar y gwelliannau isadeiledd ffisegol allweddol sydd eu hangen i ddod â phob un o’r safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiad ac mae’n cynnwys bwriadau perchnogion tir ar gyfer y safleoedd. Darparwyd gwybodaeth ar daflwybrau datblygiad i bob safle.

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Adran Cynlluniau Datblygu’r Parc ar devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei adolygu ar hyn o bryd

Cliciwch y ddolen am ragor o wybodaeth am baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd (Cynllun Datblygu Lleol 2).