Hysbysebu yn Coast to Coast

Sut i hysbysebu yn Coast to Coast 2021

Mae newyddiadur ymwelwyr rhad ac am ddim Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd bellach yn ei 39ain blwyddyn. ymwelwyr i unig wir Barc Cenedlaethol Arfordirol ym Mhrydain does dim gwell cyhoeddiad rhad ac am ddim - ac i hysbysebwyr, does dim lle gwell i hyrwyddo eich busnes.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi eich busnes a’r diwydiant twristiaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn, felly rydym wedi gostwng ein prisiau am flwyddyn yn unig.

  • Bydd dros 1 filiwn o bobl leol ac ymwelwyr yn gweld eich hysbyseb bob tymor
  • Fe’i dosberthir ar hyd a lled y sir am 7 mis rhwng mis Ebrill a mis Hydref
  • Rhifyn swmpus 36 tudalen yn hyrwyddo eich busnes a’r ffyrdd gorau o fwynhau’r Parc Cenedlaethol
  • Argraffu o safon er mwyn dangos eich cynnyrch/gwasanaeth ar ei orau a chreu argraff barhaol.

Sut i hysbysebu yn Coast to Coast 2021

Bydd y gofyn am ofod yn rhifyn 36-tudalen 2021 yn uchel a bydd ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

Mae rhestr o gategorïau hysbysebion 2021 ar dudalen 2 o’r pecyn hysbysebu.

Mae dau brif fath o hysbyseb: mân hysbyseb a hysbyseb arddangos.

Mae mân hysbysebion yn cynnwys testun yn unig. Mae hysbysebion arddangos yn rhai bocs mwy o faint.

I drafod eich gofynion hysbysebu, ebostiwch cyfathrebu@arfordirpenfro.org.uk neu ffoniwch 01646 624823.

Edrychwn ymlaen at eich helpu i hyrwyddo’ch busnes yn Coast to Coast 2021.

Darllenwch Coast to Coast 2020

Darllenwch rifyn eleni o Coast to Coast ar-lein

Darllen Coast to Coast 2020