Ffurflen Hysbyseb Arddangos

Hysbysebion bocs yw hysbysebion arddangos. Maent ar gael mewn lliw llawn a gallwch ddewis y maint (gwelwch y llun isod i'r ffurflen).

Gallwch hefyd weld y meintiau a’ch dewisiadau ar tudalen 4 o’r Pecyn Hysbysebu ar gyfer Coast to Coast 2023.

Llenwch y ffurflen hon ar ôl dewis. Dylid darparu’r gwaith celf gorffenedig yn yr union faint gan gydymffurfio â’r canllawiau dylunio isod ac ar dudlaen 7 o’r Pecyn Hysbysebu. Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn PDF o’r ffurflen Hysbyseb Arddangos isod.

Gwaith celf ar gyfer hysbysebion arddangos

 • Dylai hysbysebwyr weithio gyda Marchnata Coast to Coast ar bob cam wrth gynhyrchu gwaith celf ar gyfer hysbysebion arddangos.
 • Dylid darparu gwaith celf cyflawn i’r union faint ar gyfer ei ail gynhyrchu (gweler isod neu tudalen 4 o’r pecyn hysbysebu) ac yn cydymffurfio â’r canllawiau cynllunio. Ble nad yw hyn yn bosib, fe fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (neu ei asiantau) yn cysodi ac yn gosod yr hysbyseb i fformat safonol am ffi ychwanegol o £25 ar ben y ffi a godir am y gofod hysbysebu. Gwaith celf safonol yw gosod testun a logo
  / delwedd a gyflenwir i greu hysbyseb ddeniadol. Os oes angen gwaith celf arbennig megis creu logo, darluniau etc, neu os oes angen ysgrifennu testun, bydd angen i ddylunydd o’ch dewis ddarparu hyn.
 • Rhaid i’r gwaith celf gyrraedd APCAP heb fod yn hwyrach na Dydd Gwener 6 Ionawr 2023. Ni dderbynnir unrhyw waith celf ar ôl y dyddiad cau.
 • Cyfrifoldeb yr hysbysebwr yw gwirio a chymeradwyo’r proflenni a ddarperir. Gwneir pob ymdrech i osgoi camgymeriadau, ond ni fydd yr Awdurdod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau sy’n ymddangos.
 • Cyfyngir hysbysebwyr i uchafswm o ddau gam proflen ar gyfer gwaith celf a gynhyrchir gan APCAP. Bydd cost o £30 am unrhyw newidiadau/proflenni pellach.
 • Dylid darparu’r gwaith celf ar ffurf ffeiliau PDF neu JPEG – ni fydd unrhyw fformat arall yn dderbyniol. Cysylltwch â ni ag unrhyw ymholiadau.

 

  Display space required (all rates inclusive of VAT):

  Guaranteed position (@20% extra)

  The only way to guarantee your advert goes where you want it. (See Terms and Conditions paragraph 10 re. Guaranteed Position)

  Advert design service

  If you’d like help to put together a simple display advert or to amend an existing ad, Coast to Coast can provide a design service for a £25 fee. Please contact us and we’ll let you know what we need you to provide.

  Repeat advert

  Please tick this box if you wish to repeat your advertisement from 2022 without amendment)

  Accreditation

  Is your establishment licensed / accredited with:

  Notes:
  (1) Please see Terms and Conditions paragraph 13 re. artwork charges and Artwork for Display Advertising on page 8.
  (2) Please see Terms and Conditions paragraphs 6 to 8 re. verification and accreditation of accommodation providers, activity centres, attractions, boat operators and horse riding establishments

  Please pay by BACS or card upon invoice receipt. A VAT receipt will be issued on request. Card payments can be made by calling 01646 624823 / 624800.

  A note about how we use your personal information

  The Authority will only use your information for processing Coast to Coast advertisements and will not share your personal information with anyone else.

  When you are ready to submit your form, click the button below and wait for a few moments. A message will display to confirm that your form has been submitted.

  Sylwch fod y meintiau a ddangosir isod yn ddangosol yn unig. Lawrlwythwch ac argraffwch becyn hysbysebu Coast to Coast 2023 i weld y meintiau cywir.