Ffurflen Fân Hysbyseb

Testun yn unig yw hysbyseb bach. Mae dau fath o hysbyseb bach, fel y gwelir isod. Mae 'hysbyseb llinellol' yn cynnwys manylion sylfaenol eich busnes. Mae 'hysbyseb llinellol a thestun' yn rhoi'r opsiwn ichi restru manylion eich busnes gyda gwybodaeth ychwanegol. A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd atom, waeth p’un a ydych chi’n archebu hysbyseb fach newydd neu’n dymuno ailredeg hysbyseb o’r llynedd, gyda neu heb newidiadau.

 

Opsiynau ar gyfer Mân Hysbysebion

Llinellol yn unig: £40
enghraifft isod

Enw’r cwmni
Cyfeiriad, cod post
Ffôn:
www
e-bost
Un cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook NEU Twitter

Llinellol a thestun: £40 gyda geiriau ychwanegol am £36 am bob 30 o eiriau
enghraifft isod

Enw’r cwmni
Cyfeiriad, cod post
Ffôn:
www
e-bost
Un cyfrif cyfryngau cymdeithasol,
e.e. Facebook NEU Twitter.
“Bydd geiriau ychwanegol eich
testun hysbysebu yn mynd yma,
gan gynnwys unrhyw gyfrif
cyfryngau cymdeithasol”

 

  Classified advertising options:

  Categories (please choose ONE category):

  Accreditation

  (Please see Terms and Conditions paragraphs 6 to 8 (at the bottom of this page or via the advertising pack) regarding verification and accreditation of accommodation providers, activity centres, attractions, boat operators and horse riding establishments):

  Advertising text:  Please pay by BACS or card upon invoice receipt. A VAT receipt will be issued on request. Card payments can be made by calling 01646 624823 / 624800.

  A note about how we use your personal information

  The Authority will only use your information for processing Coast to Coast advertisements and will not share your personal information with anyone else.

  When you are ready to submit your form, click the button below and wait for a few moments. A message will display to confirm that your form has been submitted.

  Related links