Profiadau i Bawb

Cyhoeddwyd : 15/12/2020

Mae angen eich help chi ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i siapio prosiect newydd sy’n ceisio sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i’r Parc Cenedlaethol a’i fwynhau.

Nod y prosiect Profiadau i Bawb yw sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu ac elwa o’r Parc Cenedlaethol.

Fel rhan o’r arolwg, byddwn yn gofyn am wybodaeth i’n helpu i nodi cyfleoedd i wella cyrchiad i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Os ydych chi’n byw yn lleol neu’n dod i Sir Benfro fel ymwelydd, mae eich barn a’ch profiad yn ddefnyddiol i ni ac rydym yn gwerthfawrogi’ch amser yn fawr.

Ar ddiwedd yr arolwg byddwch yn gallu cystadlu yn ein tynnu gwobr am y cyfle i ennill £50.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 21 Chwefror 2021.

 

Sut i ddweud eich dweud