Cyfleoedd Hyblyg

Efallai y bydd yn well gan rai pobl wirfoddoli ar adeg ac mewn lleoliad sy'n eu siwtio nhw, yn hytrach na bod yn rhan o grŵp sydd wedi'i drefnu. Rydym ni'n datblygu'r cyfleoedd hyn ar hyn o bryd.

  • Warden llwybrau troed – cerdded y llwybrau mewndirol yn eich milltir sgwâr ac adrodd yn ôl ar eu cyflwr. Darperir hyfforddiant.
  • Gwarcheidwad safle – cynrychioli’r Parc Cenedlaethol mewn safleoedd fel Sant Gofan a Maes Awyr Tyddewi. Bod yn gyfrifol am gadw golwg rheolaidd ar safle yn eich ymyl ac adrodd yn ôl ar ei gyflwr a’r defnydd ohono.W
  • Warden coed – cadw golwg ar gyflwr coed arbennig yn eich ardal ac adrodd yn ôl.  Sawl cyfle hyfforddi.
  • Gwarcheidwad treftadaeth – monitro ein hasedau treftadaeth ac adrodd ar eu cyflwr.  Darperir hyfforddiant.

Mwy ar Wirfoddoli