WEDI'I GWERTHU ALLAN! Diwrnod Addysg Gartref

Dudd Mercher  15 Tachwedd 10.30am-2pm

Man in Iron Age costume adding daub to a wattle wall made from willow

Cyfle i teuluoedd addysg adref i teithio nôl mewn hanes a profi yr rhaglen ysgol yng Nghastell Henllys. Bydd yr disgyblion yn cael teithio nôl mewn amser am sesiwn a fydd yn cael ei cynnal gan dehonglwr mewn wisg, i’r amser hearn.

£6 yr plentyn. Mae hyn yn cynnwys un oedolyn am ddim mewn pob grwp teulu. Rhaid i’r plant sydd yn cymryd rhan fod rhwng yr oedran o 4-14. WEDI’I GWERTHU ALLAN!

 

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Heuldro’r Gaeaf yng Nghastell Henllys

Dydd Iau 21 Rhagfyr 11.30am-4pm

An Iron Age woman and the Mari Lwyd

Mae’r noson hiraf wedi cyrraedd, felly, beth am ddathlu drwy fynd ar daith aeafol drwy ein coedwig, neu roi cynnig ar grefftau cynhanesyddol, neu wrando ar chwedlau a chaneuon hynafol wrth ymyl y tân? Wrth I’r haul fachlud (os bydd y tywydd yn caniatáu), bydd gennym goelcerth fach yn y Pentref gyda chyfle i chi gwrdd â’r Fari Llwyd!

£10 oedolyn, £9 pris gostyngol, £8 plentyn, £30 teulu (2+2).

Mae’n rhaid archebu lle.

Archebwch Nawr