Profwch yr Oes Haearn (yn ddyddiol o ddydd Sadwrn 1 Ebrill)

Mae antur hynafol yn aros amdanoch! Yn y pentref Oes Haearn bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Cewch gyfle i gael tro gyda “ffon dafl”, gwylio arddangosiad o grefft neu sgil hynafol, cael eich paentio gyda phatrymau prydferth glas a chael eich diddani gyda hen hanesion am sut oedd bywyd dros ddwy fil o flynydde ynol. Mae taith tywys hefyd wedi’i chynnwys yn y pris mynediad.

Bore tawel Profwch yr Oes Haearn (dydd Sul 10am-12pm)

Bob bore Sul, ni’n neud sesiwn dawel yn y bore, lle mae’r pentrefwyr yn llai tebygol i wneud gweithgareddau swnllyd. Tal mynediad arferol.

Taith Tywys Cymraeg (addas i ddysgwyr) 

Dydd Sadwrn – 3 Mehefin, 1 Gorffennaf, 5 Awst a 19 Awst

Er bod ein cynnig arferol yn ddwyiaethog, mae’r teithiau tywys byr yma wedi cal eu creu i fod yn uniaith Gymraeg.

Iron Age Warrior at Castell Henllys Iron Age Village

GWEITHGAREDDAU TEULUOL

Gweithgareddau Cynhanesyddol (Ar gael ddydd Llun- Iau yn ystod gwyliau ysgol)

Ceisiwch wahanol fathau o weithgareddau cynhanesyddol gan gynnwys gwneud bara. Ymholwch yn y dderbynfa wrth i chi gyrraedd i ddarganfod pa sesiynau sydd yn rhedeg ar ddiwrnod eich ymweliad. Tal gweithgareddau yn ychwanegol i dal mynediad.

Gweithdy Sgiliau Hynafol

Dydd Mercher 9, 16, 23 a 30 Awst

10.30am – 12.30pm a 2pm – 4pm

Goroeswch y gwyllt mewn ffordd hynafol! Yn y gweithdy yma fyddwch yn dysgu sgiliau ein cyndeidiau (yn cynnwys y sgil o ddechrau tân).
Addas i blant dros 7 wedi’i goruchwylio gydag oedolyn.

Rhifau yn gyfyngedig i 6 person y sesiwn. Mae’n hanfodol i archebu lle.

£15 (yn cynnwys mynediad i’r Pentref Oes Haearn).

Archebwch Nawr

 

Gŵyl Archeoleg Prydain – Ysgol Rhyfelwyr

25, 26 a 27 Gorffenaf 

People in Roman costume posing in front of a celtic rooundhouse

I’r Gad !! Dewch I Gastell Henllys I ddysgu am sut oedd pobl yn y gorffennol yn ymladd. Bydd technegau ymladd  o sawl gwahanol oes yn cael ei ddysgu –

Oes Haearn – Dydd Mawrth 25  –  Archebwch Nawr

Rhufeinig – Dydd Mercher 26  – Archebwch Nawr

Llychlynnaidd – Dydd Iau 27  – Archebwch Nawr

Dysgwch sut i ddefnyddio arfau, amddiffyn eich hun gyda tharian. Allwch hefyd creu eich tarian bersonol. Rhaid archebu eich lle. 8+, £3 i bob unigolyn. Bydd pecynnau creu tarian i gael ar gyfer plant sydd rhy ifanc i gymerid rhan

 

Gŵyl Archeoleg Prydain – Profwch Archeoleg – Gweithgaredd

Dydd Gwener 28 Gorffennaf

Excavations at Castell Henllys

Cydiwch mewn trywel ac darganfodwch beth sydd ishe arnoch chi i ddod yn archeolegydd. Dysgwch sut mae archeolegydd yn ffeindio a chloddio’r safleoedd. Gallwch chi ddefnyddio “datguddiwr metal”, ac wedyn cloddio arteffact I fynd getre gyda chi. Byddwch hefyd yn cael siawns i ddysgu sut i dynnu lluniau fel archeolegydd. Bydd eitemau replica i gael o’r safle a defnydd archeolegydd o’n casgliad. Cwrddwch â’r archeolegwyr. Rhaid archebu oflaen llaw. Oed 6+. £5 a mynediad arferol i bob plentyn.

Archebwch Nawr

 

Gweithgareddau Calan Awst 

Dydd Mawrth 1 Awst, 10am – 4pm

Beeswax Candles

Mae gŵyl y cynhaeaf wedi ein cyrraedd, a ma’r pentrefwyr yn dathlu. Dewch i greu cannwyll cwyr gwenyn, gwneud bara cynhanesyddol, ac ymarfer y grefft o ryfela Oes Haearn. Cost ychwanegol wrth y drws.

 

Ffwrio i’r teulu

Dydd Sadwrn 26 Awst

Ymunwch a ffwriwr proffesiynol, Jade Mellor, am daith o gwmpas Castell Henllys, wrth ddysgu am fwydydd gwyllt. Fyddwn yn edrych am y planhigion mwyaf blasus o’r cloddiau gwyllt, yn ffwrio ac yn blasu wrth grwydro’r safle.

O dan yr tipi, fyddwn yn trafod ein planhigion, wrth yfed te wedi’i ffwrio ac yna gwneud jar bach o wylltyr i cymryd adre.

Llefydd yn brin.

£20 y person, gan gynnwys mynediad i’r Fryngaer.

Archebwch Nawr

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Gŵyl Archeoleg Prydain – Ffasiwn y Gorffennol

Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf 10am-4pm 

Ewch am dro o amgylch y fryngaer i ddarganfod sut oedd pobl yn creu eu dillad gyda defnydd naturiol, a sut oedd ffasiwn yn edrych cannoedd ar filoedd o flynydde ynol. Cwrddwch â nyddwyr, gwehyddion a lliwyddion sydd yn cadw defnyddio’r technegau yma heddiw. Rowch dro i nyddio a gwehyddu ac newch rhywbeth bach i chi fynd getre gyda chi. (yn rhan o’r gost mynediad arferol)

 

Gŵyl Archeoleg Prydain – Darganfodwch Archeoleg yng Nghastell Henllys

Dydd Gwener 28 Gorffennaf 10am-4pm

Excavations at Castell Henllys

Cwrddwch â’r archeolegwyr. Dysgwch am sut ma archeolegydd yn cael eu gwarchod ofewn y parc genedlaethol a dysgwch am beth ddylech neud os dewch chi ar draws arteffactau. Cewch siawns i afael mewn eitemau replica ac eitemau archeolegol o’n casgliad ni. Mae hwn wedi’i gynnwys yn ein tocyn arferol.

Calan Awst Lughnasadh Evening Celebration

Tuesday 1 August 6pm

A performer breaths a ball of fire

Mae’n amser dathlu! Dewch i ymfalchïo yn y Cynhaeaf! Bydd y dyn gwial yn cael ei gynnu gan perfformwr tan, ond nid cyn i Gwilym Bowen Rhys ein diddanu wrth i’r haul fachlud dros y Fryngaer. Fe fydd bwyd a diod ar gael i brynu ar y safle.

£15 y person

Archebwch Nawr

Collective Flight Syrcas 

Thursday 10 August 

A circus performer hangs through a suspended hoop in front of an audience

Dewch i ymgeisio yn sgiliau llawr ag awyrol y syrcas! Cyflwyniad mewn i’r sgil o gydbwyso gyda phartner a gyda’ch llaw. Sgiliau cydbwyso, llawsefyll ag awyrol yn addas i blant ac oedolion o oedran 8 ac i fyny

12pm Sgiliau Awyrol – £30 y person gan gynnwys mynediad mewn i’r Fryngaer

Archebwch Nawr

2pm Sgiliau llawr y syrcas – £20 y person, gan gynnwys mynediad mewn i’r Fryngaer

Archebwch Nawr

Sioe Murmurations of Witches Garden

Dydd Iau  10 Awst 6.30pm

A circus performer hangs suspended with arms and legs spread apart

Mewn seremoni ddefodol, mae cylchoedd golau a thywyllwch yn cael eu clymu yn y chwedlau hyn, am ferched doeth sy’n cael eu herlid a’u trysori a’u harchwilio trwy’r syrcas. Corddi ysbrydion a straeon trwy berlysiau, Caneuon, bwyd a botaneg, gan wahodd y cynulleidfaoedd i agor eu synhwyrau. £10 y pen.

Archebwch Nawr

 

Goresgyniad y Rhufeiniaid!
Dydd Sadwrn 19 a Dydd Sul 20 Awst 11am-4.30pm

(arddangosiadau yn yr arena am 12.30pm a 2.30pm)

Yn fuan ar ôl goresgyn Ynys Môn, mae milwyr byddin Rufeinig Legio VIII Awsta MGV yn cyrraedd Castell Henllys i gwblhau eu goresgyniad o Gymru. Gan fod y brwydro bellach drosodd a fyddant yn dinistrio’r gaer? Dewch i ddysgu am eu ffordd o fyw drwy grefftau a gweithgareddau, popeth wedi’i gynnwys gyda’r gost o fynediad.

Oedolyn – £12, Consesiwn – £11, Plentyn – £10, Teulu – £35

Gwerin wrth y Gwreichion – Three Legg’d Mare

Dydd Sadwrn  19 Awst 7pm 

Mae milwyr byddin Rufeinig Legio VIII Awsta MGV yn dathlu ei gwyl Vinalia Rustica yng Ngastell Henllys. Dewch i wrando ar y grwp gwerin “Three Legg’d Mare”, bydd yn chware eu casgliad o gerddoriaeth traddodiadol.

£12 y pen.

Archebwch Nawr