Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r safle a sut rydyn ni'n gweithredu i sicrhau ein bod ni'n eich cadw chi, ein staff a'n cymuned leol yn ddiogel.

Prisiau mynediad

Oedolyn (17+): £6.50

Plant (4-16): £4.50

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £5.50

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £18.50

Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.

Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651 782 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

 

Beth i’w Ddisgwyl os ydych yn ymweld â Chastell Caeriw

Mae’r Castell ar agor o 10am-4.30pm bob dydd (mynediad olaf am 4pm).

Mae Ystafell De Nest ar agor bob dydd o 10.30am – 4pm.

Mae’r Felin Heli ar agor o 11am-5pm bob dydd (mynediad olaf am 4.30pm).

Mae holl ardaloedd awyr agored y Castell a’i dir ar agor, gan yr Ardd Furiog a’r ardal chwarae.

 

Gorchuddion wyneb

Croeso i fasgiau.

Er bod hi ddim yn angen cyfreithiol yng Nghymru erbyn hyn, mae croeso i chi wisgo’ch masg os byddwch yn teimlo’n well wrth wneud hyn.

 

Sgwter Symudedd

Mae gennym sgwter symudedd ar gael i’w logi. Ffoniwch 01646 651 782 i archebu.

 

Safle cyfeillgar i gŵn

Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. Gofynnwch yn y dderbynfa os byddwch chi eisiau bag ci.