Prisiau mynediad

Oedolyn (17+): £7

Plant (4-16): £5

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £6

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £20

Tocyn blynyddol/defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig: Am ddim.

Rydych chi’n gymwys i gael mynediad am ddim os ydych chi:

  • deiliad Tocyn Blynyddol. Os oes gennych Docyn Blynyddol ar gyfer Castell Caeriw/Castell Henllys, dangoswch eich tocyn fel arfer ar ôl cyrraedd. Os hoffech brynu tocyn Blynyddol ffoniwch ni ar 01646 651 782 cyn i chi archebu. Ar hyn o bryd rydym yn ymestyn y dyddiad dod i ben ar tocynnau tymor 2020 dri mis.
  • defnyddiwr cadair olwyn a/neu ofalwr cysylltiedig. Mae’n ofynnol i ofalwyr ddod ag un o’r eitemau dogfennaeth a ganlyn:
   • Llythyr Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
   • Llythyr Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
   • Llythyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)
   • Bathodyn Glas (angen ID â llun arno)
   • Llythyr wedi’i lofnodi gan Feddyg Teulu (angen ID â llun arno)
   • Cerdyn Gofalwr/llythyr gan sefydliad Gofalwyr neu Gyngor Sir.

Tocyn Blynyddol

Uwchraddiwch eich tocyn i docyn blwyddyn! Cewch fynd i Gastell Caeriw a Castell Henllys mor aml ag y mynnwch chi mewn cyfnod o 12 mis. Uwchraddiwch ar ddiwrnod eich ymweliad ac fe wnawn ni ad-dalu pris eich tocyn dydd. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Oedolyn (17+): £15

Plant (4-16): £12

Consesiwn (65+ neu fyfyrwyr gyda thocyn fyfyrwyr dilys): £13

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 plentyn): £40

Oriau Agor

25 Mawrth 2023 – 5 Tachwedd 2023

Castell ar agor bob dydd 10am – 4.30pm*

Felin ar agor bob dydd 11am – 5pm

Ystafell de ar agor bob dydd 10.30am – 4pm

Mae mynediad olaf 30 munud cyn cau

* Ar gau o 1pm ddydd Sadwrn 1 Ebrill ac ar gyfer priodas breifat.

Gorchuddion wyneb

Croeso i fasgiau.

Er bod hi ddim yn angen cyfreithiol yng Nghymru erbyn hyn, mae croeso i chi wisgo’ch masg os byddwch yn teimlo’n well wrth wneud hyn.

 

Sgwter Symudedd

Mae gennym sgwter symudedd ar gael i’w logi. Ffoniwch 01646 651 782 i archebu.

 

Safle cyfeillgar i gŵn

Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. Gofynnwch yn y dderbynfa os byddwch chi eisiau bag ci.