O hanes byw a theithiau ysbrydion i wylio bywyd gwyllt a digwyddiadau theatr awyr agored, mae gan Gastell Caeriw raglen orlawn o weithgareddau a digwyddiadau i'r teulu cyfan.

Digwyddiadau yn 2021

Darganfyddwch beth sydd i ddod yr haf hwn yng Nghastell Caeriw! Sylwch fod archebu yn hanfodol ar gyfer pob digwyddiad. Ewch i’n calendr digwyddiadau nawr i brynu tocynnau.

Digwyddiadau Hanner Tymor a Chalan Gaeaf