Astudiaethau Achos y CDC

Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi cynorthwyo dros 200 o brosiectau ers 2000

Cymerwch olwg ar yr astudiaethau achos hon o’r Gronfa Datblygu’n Gynaliadwy (CDG) i ddysgu mwy am sut mae cyllid y CDG yn gweithio’n ymarferol â sefydliadau lleol sydd wedi ymrwymo i ddod â chynaliadwyedd i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Efallai y bydd y dudalen hon hefyd yn eich helpu i benderfynu a hoffech chi ymgeisio am gyllid CDG eich hunan!