Consesiynau

Gwahoddir tendrau am y consesiynau isod rhwng 1 Ebrill-31 Hydref 2022.

Ar ôl llenwi’r ffurflenni, dylech eu dychwelyd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy anfon ebost i tenders@arfordirpenfro.org.uk i gyrraedd erbyn 12 canol dydd ar 1 Mawrth 2022.

Sylwch: Ni fydd y trwyddedwr yn derbyn unrhyw dendrau ar ffurf arall.

Cliciwch y dolennau isod i lawrlwytho’r dogfennau tendro.

Faniau Hufen Ia

 

Hurio Cadeiriau Haul

 

Hurio Offer Syrffio

Nodwch

Rhaid dychwelyd dogfennau erbyn 12 canol dydd ar 1 Mawrth 2022.

Gwybodaeth am Awurdod y Parc Cenedlaethol