COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyfnod gwneud cais ar agor i stondinwyr yr Ŵyl Hynod Wyllt

Bydd yr ŵyl sy'n dathlu popeth a ysbrydolir gan fyd natur a bywyd gwledig yn dychwelyd i Dyddewi ddydd Sadwrn 30 Mai 2020.

Cynhelir yr Ŵyl Fwyd a Chefn Gwlad Hynod Wyllt, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc rhwng 10am a 5pm ddydd Sadwrn 30 Mai, a bydd yn dychwelyd i’r safle lle dechreuodd y digwyddiad yn 2004.

The Really Wild Food and Countryside Festival will return to Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids on Saturday 30 May 2020.
Yr Ŵyl Hynod Wyllt Bwyd a Chefn Gwlad yn dychwelyd i Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi ddydd Sadwrn 30 Mai 2020.

Sefydlwyd yr Ŵyl yn 2004, ac mae’n ddigwyddiad cyfeillgar, anffurfiol a llawn hwyl sy’n dathlu bywyd cefn gwlad, bwyd a chrefftau gwledig. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gynhyrchwyr a thyfwyr arddangos eu cynnyrch i fusnesau ac ymwelwyr.

Dywedodd Rheolwr Oriel y Parc, Claire Bates: “Bydd llefydd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Er mwyn cynnal ethos gwreiddiol yr ŵyl, bydd yn rhaid i'r cynnyrch sy’n cael ei arddangos neu ei werthu gynnwys cynhwysion gwyllt neu fod â chysylltiad agos iawn â chefn gwlad.

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal digwyddiad sy’n cael cyn lleied o effaith â phosib ar yr amgylchedd, felly rydym yn annog darparwyr i ailddefnyddio plastig nad yw’n fioddiraddadwy neu leihau faint o blastig maen nhw’n ei ddefnyddio lle bo modd.

“Mae ffurflenni cais nawr ar gael i gynhyrchwyr, busnesau ac elusennau sy'n dymuno dod i'r digwyddiad. Sylwch mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Ebrill 2020.”

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yn Oriel y Parc ac ar y tir o’i chwmpas. Bydd mynediad am ddim a bydd ffi fechan ar gyfer rhai gweithgareddau.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflenni archebu ar gyfer consesiynau ac arddangoswyr, ewch i www.orielyparc.co.uk/reallywild.

I drafod eich cais, anfonwch e-bost at reallywild@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffoniwch 01437 720392.

Gyhoeddi 14/01/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion