I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cael blas ar arlwyo yn ystafell de newydd Castell Caeriw

Bydd ystafell de newydd yn lleoliad hyfryd Castell Caeriw yn agor ym mis Gorffennaf ac mae gweithwyr posibl yn cael cynnig cyfle i gael cip sydyn cyn gwneud cais.

Bydd Castell a Melin Heli Caeriw, sy'n cael eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn agor eu drysau ar 25 Mai rhwng 2.30pm a 4.30pm i bobl sydd â diddordeb mewn gwneud cais am swyddi cynorthwyydd arlwyo.

Tea and scones

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Mae hwn yn gyfle gwych i weld ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y caffi ac i gael golwg fanylach ar y swyddi sydd ar gael yn yr ystafell de fodern yn lleoliad anhygoel y castell hanesyddol.

“Rydym yn chwilio am bobl gyfeillgar, llawn cymhelliant i'n helpu i lansio'r fenter newydd hon - mae sawl swydd ar gael, a bydd pob un ohonynt yn cynnwys croesawu a gweini ar ymwelwyr, defnyddio’r til, cadw tŷ, coginio a phobi.

“Felly os gallwch chi ddarparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ac os ydych chi’n mwynhau heriau newydd, dewch draw i weld beth sydd gennym i’w gynnig.”

Bydd y disgrifiadau swyddi a’r manylion llawn ar gael ar wefan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol maes o law yn www.arfordirpenfro.cymru/swyddi.

 

 

Gyhoeddi 16/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion