I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Taith Gymraeg i ddatgelu hanes cyfoethog Castell Caeriw

Mae siaradwyr a dysgwyr Cymraeg yn cael cyfle i fwynhau taith dywys o amgylch safle diddorol Castell Caeriw ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Bydd y daith gerdded awr o hyd yn cynnwys holl hanes y Castell, ac yn edrych ar y llu o gymeriadau lliwgar dros y canrifoedd.

Discover Carew Castle’s rich history and practice your Cymraeg with a free guided tour on Saturday 15 June.
Dewch i ddarganfod hanes cyfoethog Castell Caeriw ac ymarfer eich Cymraeg gyda thaith dywys am ddim ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Maen nhw’n cynnwys y Dywysoges Nest, a gafodd ei galw yn fenyw harddaf Cymru, a Syr Rhys Ap Thomas, y dyn y credir iddo ladd Richard III ym Mrwydr Bosworth.

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: “Mae’r daith yn berffaith i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr fel ei gilydd gan mai’r tywysydd yw Christian Donovan. Yn ogystal â bod â gwybodaeth drylwyr am hanes y Castell, mae hefyd yn diwtor Cymraeg lleol sydd wedi dysgu dosbarthiadau Cymraeg i oedolion am flynyddoedd lawer yn Sir Benfro.

“Dewch i ddysgu mwy am orffennol cythryblus y safle, i weld sut y cafodd yr adeilad ei ddatblygu dros gannoedd o flynyddoedd ac i glywed am yr ysbrydion y dywedir eu bod yn aflonyddu ar y Castell hyd heddiw.”

Mae’r Daith Gymraeg o amgylch Castell Caeriw, sy’n digwydd am 2.30pm ddydd Sadwrn 15 Mehefin, wedi’i chynnwys am ddim gyda thocyn mynediad arferol.

Caiff y safle ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

I gael manylion llawn, yn cynnwys yr amseroedd agor a phrisiau tocynnau, ewch i www.castellcaeriw.com.

 

Gyhoeddi 10/06/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion