I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Datgelu arddangosfa newydd gyffrous yn Oriel y Parc

Mae olion hynafol o weithgarwch pobl ac anifeiliaid y daethpwyd o hyd iddynt yn Sir Benfro yn cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed – a hynny mewn arddangosfa newydd sbon yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

Mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy’n berchen ar Oriel y Parc, wedi creu arddangosfa uchelgeisiol o'r enw ‘Cerrig ac Esgyrn’, sy’n cynnwys cymysgedd eclectig o blith casgliadau archaeoleg, daeareg, hanes naturiol a chelf yr Amgueddfa. Mae'n cynnwys eitemau o'r cyfnodau Palaeolithig, Mesolithig a Neolithig.

A bison in the Oriel y Parc Gallery Stones and Bones exhibition

: Mae'r arddangosfa Cerrig ac Esgyrn yn Oriel y Parc yn cysylltu archaeoleg a daeareg â hanes naturiol, ac mae’n cynnwys bison trawiadol a chelf mewn lleoliad sy’n addas i deuluoedd.

Mae rhai o’r trysorau sydd yn yr arddangosfa yn arbennig iawn i Sir Benfro, gan gynnwys gleiniau o Nab Head yn Sain Ffraid, a chrochenwaith o Glegyr Boia yn Nhyddewi. Mae esgyrn anifeiliaid y daethpwyd o hyd iddynt mewn dwy ogof enwog – Priordy ger Penfro a Little Hoyle ger Dinbych-y-pysgod – i’w gweld yn yr arddangosfa hefyd, yn ogystal ag ysgithr (tusk) mamoth cyfan y daethpwyd o hyd iddo yng Nghymru.

Hefyd, gall ymwelwyr weld bison mawr a thrawiadol iawn – anifail a fu’n crwydro’n rhydd ar hyd y dirwedd hynafol.

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae gwledd yn aros am yr ymwelwyr – dyna oedd barn y bobl a gafodd yr olwg gyntaf ar yr arddangosfa.

“Yn ystod y Flwyddyn Darganfod yng Nghymru, mae hwn yn brosiect cyffrous iawn sy’n rhan o’n partneriaeth barhaus gydag Amgueddfa Cymru. Gall ymwelwyr archwilio ein perthynas â'r byd naturiol a byddant yn cael eu hysbrydoli i fynd ar eu taith ddarganfod eu hunain.

“Mae'r arddangosfa yn cynnwys elfennau cyfredol sy’n dangos enghreifftiau o dechnoleg rydyn ni’n eu taflu o'r neilltu yn ein cymdeithas heddiw, ond y gallai archeolegwyr y dyfodol ddod o hyd iddynt fel creiriau o’n cenhedlaeth ni.”

Mae cyflwyniad clyweledol atgofus i gyd-fynd â’r arddangosfa hefyd, sy’n helpu ymwelwyr i ddychmygu’r dirwedd wyllt, hynafol – a fyddai wedi bod yn wahanol iawn i’n hinsawdd ni heddiw.

Mae tirwedd drawiadol Sir Benfro i'w weld yn y darnau o gelf a ddewiswyd ar gyfer yr arddangosfa, sy’n parhau i ddefnyddio casgliad helaeth Amgueddfa Cymru o waith Graham Sutherland. Ymhlith yr artistiaid eraill sydd wedi’u cynnwys mae Thomas Graham Jackson, Ronald Lowe a David Tress.

Dywedodd Ashley McAvoy, Rheolwr Arddangosfeydd Teithiol Amgueddfa Cymru:

“Mae’r arddangosfa newydd hon yn gyfle gwych i ymwelwyr Oriel y Parc weld amrywiaeth o wrthrychau o gasgliadau cenedlaethol. Lle arall gewch chi gyfle i weld bison yn sefyll wrth ymyl darlun gan Graham Sutherland? 

“Rwy’n gobeithio y bydd yn annog ymwelwyr i godi cwestiynau am ein tirlun sy’n newid ac i gydnabod pa mor bwysig yw archaeoleg a daeareg i’n helpu ni i ddeall ein gorffennol a chysylltu ag ef.”

Bydd yr arddangosfa ‘Cerrig ac Esgyrn’ ar agor tan fis Ionawr 2020. Mae mynediad am ddim i Ganolfan Oriel y Parc am ddim ac mae’n lle addas iawn i deuluoedd fynd ati i ddarganfod.

Mae’r oriel ar agor o 10am-4pm bob dydd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

I gael ragor o wybodaeth am Oriel y Parc ewch i www.orielyparc.co.uk.

Gyhoeddi 03/06/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion